Cách phân biệt nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp và nhân viên an ninh

Theo sự hiểu biết của mọi người thì nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp và nhân viên an ninh giống nhau. Thực chất hai vị trí công việc này có những đặc tính khác nhau về cơ bản.

Theo nghĩa của ngôn ngữ, phân tích cụ thể cũng nhận ra sự khác biệt. Nhân viên bảo vệ: là một người phụ trách bảo vệ một đối tượng nào đó, cụ thể. Nhân viên an ninh: là người mang lại sự an toàn và đảm bảo trật tự cho một đối tượng nào đó. Nghe qua nghĩa của từ ngữ đã có sự khác biệt khi phân tích kỹ.

Về tính chất công việc chung thì cả hai cũng có những sự khác biệt đáng kể. Thông thường, khi tuyển chọn nhân sự. Với bảo vệ chỉ cần đảm bảo sức khỏe. Và một số yếu tố cơ bản đảm bảo cho công việc đơn giản nhất. Nhưng với an ninh, ngoài đảm bảo sức khỏe, còn phải thuần thục những kỹ năng quan trọng khác. Ngoài ra còn yêu cầu trình độ văn hóa và những tiêu chí về học vấn và kiến thức khác. Về mức lương bên an ninh cũng cao hơn so với bảo vệ chuyên nghiệp.


bảo vệ chuyên nghiệp 

Với nhân sự an ninh, đòi hỏi một số tố chất của một nhân viên an ninh. Trong khi đó nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp không cần thiết.

Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp thường sẽ không có kinh nghiệm nhiều trong công việc bảo vệ. Thông thường nhân viên an ninh sẽ là người quản lý nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ được phân công mục tiêu. Và chỉ cần bảo vệ, giám sát mục tiêu khi làm việc. Có trách nhiệm báo cáo tình hình hiện tại cho quản lý cấp trên.

Nhân viên an ninh cần có sự linh hoạt hơn. Cần xử lý các tình huống xảy ra tại chỗ. Từ những báo cáo của bảo vệ. Vì họ là người quản lý một nhóm bảo vệ tại mục tiêu. là người chịu trách nhiệm chính cho toàn đội. Vì thế đòi hỏi họ có một kinh nghiệm dày dặn trong nghề. Và là người có quyền đưa ra quyết định trong ca trực. Nhìn chung nhan viên an ninh đòi hỏi kỹ năng, trách nhiệm, sự am hiểu và khả năng hơn nhân viên bảo vệ.

Dù là ở vị trí nào thì cả hai đều là những thành phần quan trọng để hoàn thành công việc. Sự phối hợp và tin tưởng nhau trong quá trình làm việc. Là những yếu tố quan trong giúp công việc được chu toàn và hiệu quả.